Google+ Mitä söin tänään? – Gesundheit 2013 kilpailuidea – Katso video | Hukkinen eduskuntaan (248. Helsinki) | Blog
Log in or Sign Up

Mitä söin tänään? – Gesundheit 2013 kilpailuidea – Katso video

1 15.8.2013, elo vk 33, 23.23
Kirjoittaja: HUKKINEN

Mitä söin tänään? – Gesundheit 2013 kilpailuidea – Katso video


Video. Mitä söin tänään? Gesundheit 2013 –terveyspelikilpailun idea

Osallistun oheisella idealla Sitran järjestämään Gesundheit 2013 -terveyspelikilpailun ideasarjaan.

Ideani on tarkemmin kuvattu Google Docs presentaatiossa.

Kilpailu on loistava ja aktivoiva mahdollisuus kenelle tahansa tuoda ideansa muiden arvioitavaksi intellektuellisen ja epätriviaalisen haasteen muodossa. Maailmaan mahtuu ideoita yllin kyllin. Mukava, että tarjotaan tapahtuma, jossa niitä arvioidaan ja verrataan muihin.

Löysin kilpailun sattumalta Sitran sivuille.

Oikeastaan minulla oli kolme ideaa mutta päätin keskittyä Mitä söin tänään? –sovellukseen, koska uskon, että moni voisi sen avulla saada sopivaa kannustusta muuttaa omia ruokailu- ja nautintoainevlintojaan parempaan suuntaan. Itsekin tulee toisinaan nälkäisenä sorruttua helppoihin herkkuihin tai totuttuihin ratkaisuihin, vaikka tietää miten voisi syödä terveellisemmin. Viitseliäisyys vain kaipaisi hieman lisää kannustusta jostain.

Ongelma?

Päädyin kolmeen ratkaistavaan ongelmaan: Miten malttaisin syödä terveellisesti? Miten malttaisin syödä hieman vähemmän? Miten esimerkiksi lisäisin tietyn elintarvikkeen syöntiäni (kasvikset) tai vähentäisin nautintoaineen juontiani (limonadit)? Lisää ongelmista täällä.

Suunnittelun tavoitteet

Ihmiset ovat erilaisia. Toinen haluaa jakaa terveysintoilunsa Facebookissa, toinen vain pitää kirjaa itselleen. Sovelluksen on tuettava erilaisten ihmisten erilaisia motivaatiotekijöitä. Lisää suunnitteluperiaatteista.

Lääketieteelliset lähteet

Koska kilpailuidean piti perustua lääketieteelliseen tietoon, paneuduin myös erilaisiin tieteellisin julkaisuihin ja muihin artikkeleihin. Esimerkiksi syömishäiriöihin liittyen löysin tiedon, jonka mukaan lohtusyömiseen voi saada apua tunnettilan tunnistamisella ennen "tunnesyömistä". Näin määrittelinkin sovelluksen ruoka- ja fiilispäiväirjaksi, johon voisi halutessaan merkitä mitä söi ja mikä oli fiilis.

Lähteistä opin mm. seuraavat asiat, joita sovelsin idean suunnittelussa:

  • Tekstimuotoiset terveysväittämät toimivat paremmin kuin kuvat.
  • Terveysinformaation yhdistäminen itsesäätelystrategioihin lisää hedelmien syöntiä (MCII).
  • Suomalaiset nuorukaiset syövät huonosti. Ehkäpä juuri heitä voisi kannustaa syömään paremmin pelillistetyn sovelluksen avulla.
  • Työpaikkaruokailijoilla (30 % miehistä, 45 % naisista) on paremmat ruokailutottumukset kuin itse ruokailunsa hoitavilla.
  • Eläkeläismiesten ruokailutottumuksissa on puutteita naisiin verrattuna.
  • Erään professorin mukaan punaista lihaa tulisi syödä korkeintaan 300 g/vk ja alkoholia tulisi juoda kohtuullisesti.
  • Suomalaisten suurimpina terveysriskeinä oli joidenkin ammattilaisten mukaan negatiiviset ajatukset itsestä ja muista/maailmasta sekä kohtuuttomuus nautintoaineissa.

Lähteiden teemat löytyvät täältä ja julkaisutiedot bibliografiassani.

Pelimekaniikkaa

Pelimekaniikan keinoiksi suunnittelin "terveyspisteiden" keräämistä arkena, joita voisi sitten käyttää vaikka juhlapäivinä. Ehkäpä herkuttelusta ei sitten tarvitsisi syyllistää itseään, kun tietää, että siihen on varaa. Toinen kikka olisi "tavoitediilin" sopiminen ystävän tai läheisen kanssa. Siinä kumpikin voisi asettaa itselleen henkilökohtaisen tavoitteen, joiden eteneminen on kytketty toisiinsa. Näin omasta toiminnasta olisi vastuussa myös toiselle. Näin tuki ja kannustus olisi vastavuoroista. Lisää pelimekaniikasta täällä.

MCII-käyttäytymisenmuokkausta

Lisäksi käyttäytymisenmuokkauksessa voi hyödyntää kokeellisen psykologian tuloksia (mental contrasting and implementation of intentions, MCII). Tällöin etukäteiskuvittelun avulla voidaan valmistautua toimimaan kriittisissä valintatilanteissa oikein. Tämä vähentäisi "ruokaretkahdusten" todennäköisyyttä ja edelleen niistä johtuvaa kielteistä ajattelua, katumusta ja itsesyytöksiä. Lähteissä negatiiviset ajatukset itsestä mainittiin erään ammattilaisen toimesta yhdeksi suomalaisten suurimmista terveysriskeistä. Lisää MCII:stä täällä.