Google+ Empatia – Pystytkö sinä asettumaan ideologisesti vastustamasi henkilön asemaan? – #Docventures: He tappoivat öisin | Hukkinen eduskuntaan (248. Helsinki) | Blog
Log in or Sign Up

Empatia – Pystytkö sinä asettumaan ideologisesti vastustamasi henkilön asemaan? – #Docventures: He tappoivat öisin

0 7.11.2013, marras vk 45, 4.30
Kirjoittaja: HUKKINEN

Empatia – Pystytkö sinä asettumaan ideologisesti vastustamasi henkilön asemaan? – #Docventures: He tappoivat öisin

 photo 5b734378-3231-43e5-8232-a07d671f4fbe_zpse8dcd113.jpg

Väkivaltaviikollaan Docventures kysyy, uskotko voivasi tappaa ihmisen?

Minä kysyn: pystytkö ymmärtämään ja ottamaan toisenmielisen ihmisen näkökulman asiaan, jossa itse olet eri mieltä? Vai estääkö kenties ideologinen ja poliittinen kiihkosi tämän?

Mä niin vihaan ideologioita!

Pahimmillaan ideologiat estävät ihmistä ajattelemasta itse ja havaitsemasta maailman tosiasioita sellaisina kuin ne ovat. Parhaimmillaan ne voivat antaa uusia näkökulmia käsillä olevaan ongelmaan.

Natsikortti

Natsi-kortti tässä yhteydessä ei ole turha. Sitä tarvitaan aina, kun rakentava keskustelu ja keskinäinen ymmärryksen rakentamisen vaihtuu ideologiseen poteroitumisen.

Ideologiat ovat edustuksellisen demokratian logistinen välttämättömyys ja systeeminen perinne. Koska poliitikko edustaa, täytyy hänellä olla ideologia ja arvot, joiden perusteella äänestäjä voi vaaleissa "valtakirjansa luovuttaa". Edustamassani nestedemokratiassa edustuksellisuus on joukkoistettu aihe- ja asiakohtaisesti äänestäjien oman päätäntävallan mukaan. Tietyssä asiassa äänestäjä voi valtuuttaa tietyn asian tai aihealueen paremmin tuntevan äänestämään puolestaan. Valtuutukset ketjuuntuvat ja ovat muutettavissa verkkopalvelussa milloin tahansa. Tervetuloa!

Kommenttina myös täällä.

Docventures elokuva: He tappoivat öisin

Hurjaa meininkiä, Docventures! Joukkohenki, ideologiat ja esineellistämiisen erilaiset keinot saavat aikaan ihmeita ja hirveyksiä. Ne jyräävät empatian ja moraalin, joiden mekanismit ulottuvat sosiaalisissa ja pään sisäisissä asioissa syvemmälle kuin yleensä kuvittelemme.

Kommenttina täällä.

Tappajien, hullujen ja rikollisten antamat tai antamatta jättämät selitykset ja suhtautumiset tekoihinsa heijastavat tätä. Kun rikollinen ei osaa selittää syytä rikokseensa, on kyse minusta monesti siitä, että hän ei osaa selittää sitä tavalla, jonka voisi olettaa olevan kuulijalleen ymmärrettävä. Eikö ole helpompi niellä häpeänsä, kuin yrittää saada kuulustelija ymmärtämään miksi tuli törttöiltyä?.

Nimikkeet mielen pahentaa

Poikkeavan ihmisen suoraviivainen nimittäminen hulluksi, rikolliseksi tai psykopaatiksi ei juuri koskaan kerro mitään psykologisesti "mielenkiintoista" tästä ihmistestä.

Nimeäminen pikemminkin näivettää keskustelun näennäisesti riittävällä selityksellä, pysäyttää oman ja kuulijan ajattelun sekä [elitismiä[ kertoo enemmän lausujan omasta psykologisesta näköalattomuudesta kyseiseen ongelmaan ]elitismiä] kuin auttaa ymmärtämään tämän yhden ihmisen kehityshistoriaa ja käyttäytymisen syitä.

Ketä sinä et halua, viitsi tai ehdi ymmärtää?