Google+ Kikkailua äänestyspaikalla – Kamerat uhka vaalisalaisuudelle? | Hukkinen eduskuntaan (248. Helsinki) | Blog
Log in or Sign Up

Kikkailua äänestyspaikalla – Kamerat uhka vaalisalaisuudelle?

0 30.12.2013, joulu vk 1, 4.22
Kirjoittaja: HUKKINEN

Kikkailua äänestyspaikalla – Kamerat uhka vaalisalaisuudelle?

Kuvasin itseni äänestämässä itseäni kunnallisvaaleissa 2012 Jumbo-kauppakeskuksessa Vantaalla. Äänestyspaikalla kysyin lupaa vaalivirkailijalta ja sanoin olevani itse ehdolla. Vaalivirkailija empi jonkin verran. Lieko siksi, että ylipäätään kerroin ketä äänestän, yleisestä intuitiivisesta epämääräisyydestä (sääntöjä ja ohjeita ei muisteta sanatarkasti) kyseistä tietoturvakikkailua kohtaan vaiko mahdollisessti poikkeuksen sallimisesta kohdallani, koska väitin olevani itse ehdokkaana. En osaa sanoa. Sinänsä keskustelu oli ystävällinen ja kohtelias. Kyse oli tässä erikoistapauksesta mutta kuvaamisen yleistyminen voi kuitenkin olla ongelmallista äänestyspäätöksen pakottamisen tai äänien vapaaehtoisen kaupankäynnin kannalta. Modernin kamerateknologian käyttömahdollisuuksien yleistyminen lisää vaalilahjonnan riskiä.

Ongelma: Vaalilahjonta ja moderni kamerateknologia

Potentiaalinen ongelma on siinä, että pakottaja tai lahjoja voi laittaa äänestäjän kuvaamaan äänestystapahtuman. Tähän voisi käyttää esimerkiksi suoraa videokuvaa taikka umpimähkäisen pienen esineen sijoituttamista äänestyslipusta äänestyskopissa otettavaan valokuvaan. Yhdistettynä äänestystapahtuman valvontaan lahjoja voisi yrittää varmistua kohtuullisesti siitä, miten äänestäjä äänestää.

Tällaista emme tietenkään halua.

Ratkaisu: Turvatarkastus, ohjeistusta ja lisää valvontaa äänestyspaikalle?

Ongelmaan voitaneen puuttua tarkemmalla äänestyspaikan valvonnalla ja vaalivirkailijoiden ohjeistamisella. Äänestystapahtumaa ei tulisi saada kuvata; äänestyskoppiin ei saisi viedä kuvausvälineitä. Mutta miten tätä valvotaan?

Yhtenä ratkaisun voisi olla tarkoituksenmukainen turvatarkastus, riittävän nopea mutta tarpeeksi perusteellinen. (Vartiointipalveluja myyvät yritykset ainakin pitäisivät ratkaisusta, jos vaalivirkailijoiden koulutus ei onnistu).

Toinen vaihtoehto voisi olla äänestyskopin muuttaminen hieman sumennetusti läpinäkyväksi. Äänestyslipun kirjoittamista varten olisi kopin pöydällä pieni kolmiseinäinen soppi, johon äänestyslippu, kynä ja kädet mahtuvat. Kuin isompi versio maksupäätteiden näkösuojista. Äänestysvirkailija voisi tähystämällä valvoa, että kuvaamista ei tapahdu. Ikkunan/pleksin pieni sumennus poistaa tarkat yksityiskohdat ja antaa hieman yksityisyyttä mutta paljastaa kuitenkin käsien liikkeet ja esineet. Äänestyssalaisuus säilyisi mutta rauha ei olisi ihan entisen kaltainen kuitenkaan.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on pohtia avoimesti esimerkin avulla vaalisalaisuuden rikkomisen ja vaalilahjonnan riskiä, jotta mahdollisiin epäkohtiin olisi mahdollista puuttua ennen kuin niistä tulee todellinen ongelma. Demokratia vaatii jatkuvaa huolenpitoa etenkin silloin, kun teknologia muuttaa ihmisten toimintakulttuuria.